Druh zboží a služby se musí správně formulovat

Živnostenský zákon (§ 31 odst. 14) pak navíc ukládá povinnost uvádět na dokladu také datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží (služby) a cenu. Zvláště u formulování druhu zboží (služby) by si měl podnikatel dávat pozor, aby se vyhnul nepříjemnostem s živnostenským úřadem. Ten totiž u podnikatelských subjektů kontroluje, zda podnikají pouze v rámci své živnosti. Pokud úředník zjistí, že se podnikatel dopustil nedovoleného podnikání, může mu udělit pokutu až do výše jednoho milionu korun (podle § 61 Živnostenského zákona).

 

Plátci DPH mají další povinnosti

Pokud je podnikatel navíc i plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), musí faktury vystavovat v souladu se zákonem o DPH. Faktura se pak považuje za běžný daňový doklad. Především by podnikatel neměl zapomínat na to, že na faktuře musí stát jak celková cena, tak i cena bez daně a vypočtená daň.

Povinné náležitosti faktury:

  •  

I neplátci DPH si musí dávat pozor

Ani podnikatelé – neplátci DPH nemohou na fakturu psát, co se jim zamane. "Na faktuře nesmí být nic ohledně DPH, nesmí tam být DIČ, nesmí tam být datum uskutečnění zdanitelného plnění, nesmí ta faktura nést název „Daňový doklad“. Takže z tohoto doporučuji  na fakturu napsat „Nejsem plátcem DPH“.

Doklad živnostníka nezapsaného v obchodním rejstříku a neplátce DPH by měl mít následující podobu:

  1. Jméno a příjmení podnikatele
  2. Adresa (místo podnikání)
  3. Identifikační číslo
  4. Datum prodeje
  5. Druh zboží nebo služby
  6. Cena
  7. Věta „Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku“