Kurz účetnictví

Rekvalifikační kurz účetnictví ( Akreditace MŠMT ČR č.j. MSMT - 3048/13/212/149 )

- individuální kurzy

- skupinové kurzy


Místo konání : dle dohody 


Cílem kurzu  je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z účetnictví podnikatelských subjektů účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Jedná se zejména o účtování na syntetických a analytických účtech.

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jeho ukončení bylo možno:
 

- orientovat se v základních dokumentech z oblasti ekonomiky, podnikání, vedení účetnictví
- pochopit příčinné souvislosti mezi jevy a jejich promítnutím v účetnictví
- aplikovat odborné znalosti na typické příklady z podnikové praxe
- rozlišovat majetek podniku pro účely evidence 
- vystavovat a likvidovat potřebné doklady
- umět pracovat s právními normami a s další odbornou literaturou
- provádět účetní uzávěrku a závěrku
- transformovat hospodářský výsledek na základ daně z příjmu
- orientovat se v soustavě daní a jejich správě
- účtovat o daních, o tvorbě, rozdělení a použití hospodářského výsledku
- orientovat se ve výkazu rozvaha, výkazu zisku
- rozumět údajům z účetních sestav

Po absolvování kurzu posluchač získá Osvědčení

 

Proplácení kurzů úřady práce (rekvalifikace)

 

Úřady práce mohou proplácet kurzy, které mají akreditaci Ministerstva školství České republiky jako rekvalifikační kurzy.

 

Aby Vám úřad práce mohl kurz proplatit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

 • Být v evidenci úřadu práce
 • Požádat svého referenta/referentku o informace, jak postupovat v případě, že si chcete podat žádost o proplacení kurzu
 • Vyžádat si o nás formulář "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu". Tento formulář Vám obratem zašleme poštou na Vámi uvedenou poštovní adresu nebo nascenovaný na Vaši e-mailovou adresu. 
 • Předejte všechy požadované dokumenty Vašemu referentovi/reference co nejdříve, protože každá žádost musí být vyřízena před zahájením kurzu. Dotatečné vyřízení bohužel není možné.
 • Na schválení Vaší žádosti - proplacení kurzu není právní nárok. Záleží na konkrétním posouzení každé žádosti konkrétním úřadem práce. Pokud máte o kurz vážný zájem a velkou motivaci studovat, tak to jistě bude hodnoceno pozitivně. Také se aktivně zajímejte o stav vyřízení Vaší žádosti.
 • V případě potřeby dodáme úřadu práce další požadované dokumenty, jako například kopii akreditace Ministerstva školství.
 • O výsledku schválení - nebo neschválení Vaší žádosti Vás bude úřad práce informovat
 • Při schválení Vaší žádosti Vám úřad práce vydá rozhodnutí o schválení, které doručíte k nám

Důležitá upozornění:

 • Úřad práce Váš kurz proplatí pouze v případě, že kurz zakončíte úspěšně zkouškou a po celou dobu rekvalifikace až do jejího definitivního zakončení zůstanete v evidenci úřadu práce.
 • V případě, že z nějakého důvodu kurz nedokončíte (mimo nemoci, nutné řádné potvrzení lékaře) nebo nastoupíte do zaměstnání vznikne Vám povinnost kurz uhradit (nebo jeho poměrnou část). Záleží na tom, zda úřad práce uhradí nebo neuhradí část kurzovného.
 • Po schválení Vaší žádosti vybíráme pro účast v kurzu vratnou kauci. O její konkrétní výši Vás budeme informovat u každého kurzu. Kauci je třeba uhradit do zahájení kurzu. Kauce Vám bude vrácena obratem po úspěšném složení zkoušky a potvrzení úřadem práce, že fakturu za rekvalifikaci proplatí.