Vedení účetnictví

- kompletní vedení účetnictví

- zpracování daňové evidence

- skladová evidence

- evidence majetku

- saldokonto a platební styk

- vyhotovení účetních výkazů a sestav

- zpracování podkladů pro veškeré daňové přiznání

Daňový servis

- registrace firmy

- zpracování a podání daňových přiznání

- zastoupení při jednání s FÚ

Mzdový servis

- evidence zaměstnanců

- zpracování a výpočet mezd

- podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků

- roční zúčtování

- měsiční rekapitulace

- zastoupení při kontrolách pojištění

Ostatní služby

- účetní poradenství

- na přání klienta mimořádná účetní závěrka

- kontroly účetnictví minulých období

- rekonstrukce účetnictví

- zastupování při jednání na úřadech a při veškerých kontrolách

- firemní administrativa